องกรค์ของเรามีนโยบายดังนี้

1. จัดสอนการทำ ฝรั่งแช่บ๊วย และผลไม้แปลรูปชนิดอื่นๆ

2. จัดจำหน่าย อุปกรณ์ - วัตถุดิบที่ใช้ทำ

3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำฝรั่งแช่บ๊วย